Điều khoản sử dụng

Đây là một dịch vụ trò chơi giải trí dành cho các thuê bao di động có sử dụng Data. Các nội dung hoàn toàn không có virus gì, Quý khách có thể tải về và sử dụng một cách an tâm. Quý khách chỉ được sử dụng dịch vụ có phí khi hệ thống trừ tiền thành công. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ trên http://tongkhogame.com, khách hàng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng.